Kostnader

Vi lämnar fast pris på takarbeten.  

Kostnaderna kan delas upp i två delar. Underarbete och taktäckning.

Underarbetets kostnader är i huvudsak beroende av:

1. Befintliga takets konstruktion och skick

2. Vilken typ av undertak som skall göras.

 

Kostnaderna för taktäckning är i huvudsak beroende av:

1. Antal kvadratmeter.

2. Antal kupor, och dess utformning.

3. Taknockens längd.

4. Antal skorstenar.

 

Vi ställer inte krav på att vi skall göra underarbetet bara att det görs på ett fackmannamässigt sätt. Detta är för den som är van att bygga ett sätt att genom eget arbete sänka kostnaden för det nya taket.

Försäkringskostnaderna stiger inte på ett hus som har vasstak.

Ett 25 cm tjockt vasstak har ungefär samma isoleringsvärde som 10 cm modern isolering vilket motsvarar en tilläggsisolering av taket. Till detta kan man lägga den ljudisolerande effekt som man får.

Man får lägre fastighetsskatt om man har vasstak. Vid fastighetstaxering gäller: 
2 poäng - skiffer, kopparplåt eller glaserat tegel
1 poäng - betongpannor, oglaserat tegel eller plåt
0 poäng - annat material, t ex eternit eller papp
Vi får väl hoppas att detta är ett medvetet sätt från statsmakterna att stödja de som äger vackra hus.

Även om vi tycker att det på rätt hus inte finns ett vackrare material än vass att lägga på ett tak vill vi inte dölja besökare på denna sida från det faktum att kostnaderna för att lägga ett vasstak är högre än de flesta andra tak.