Vasstak - Vilka hus kan man lägga det på?

Till rätt hus kan man nog inte välja ett vackrare material att täcka sitt tak med än vass. Förutom att ett vasstak skall passa till huset bör man även tänka på att takets form kan vara avgörande för om vass är ett lämpligt material. 

Ett taks livslängd kan sägas vara ca 50 år men det finns olika faktorer som påverkar tiden.

Takets lutning är den mest påtagliga faktor vad gäller ett taks livslängd. Idealet är att ha en taklutning som är minst 45 grader. Över kupor och i ränndalar är detta ofta inte möjligt och man bör då sträva efter att ha minst 30 graders lutning. Över kupor kan man om ingen annan lösning står till buds acceptera en lutning ner mot 20 grader men måste då ta i beaktan att detta väsentligt förkortar livslängden på den delen av taket.

Övriga faktorer som kortar takets livslängd kan oftast motverkas genom tillsyn. Om huset står under stora träd som fäller löv mm skall man se till att detta inte blir liggande på taket. 

Att huset är utsatt för hård vind är inget som brukar medföra några problem för ett vasstak.

Ett vasstak åldras men förblir vackert under hela dess livstid. Att byta delar av ett vasstaket till exempel över kupor med dåligt takfall  är relativt enkelt. Därför är vass ett material som fungerar väl om man senare vill bygga till eller förändra taket.

Takets ryggning (halmen på taknocken) bör läggas om efter ca 5 år.

Vi arbetar med metoden att fixera vassen med galvaniserade stänger som najas med rostfri tråd som i sin tur är fäst med skruv i underlaget. Vassen är ca 30 cm tjock vid takfoten och ca 28 cm strax under nocken. Underlaget kan vara traditionella läkt eller ett slätt undertak.